ข่าวทั่วไป

เกษตรกรชาวตำบลป่าชิง พลิกฟื้นพันธุ์ “ส้มจุกจะนะ” พืชเศรษฐกิจเฉพาะถิ่น ให้กลับมาเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากลูกค้าในพื้นที่และต่างจังหวัด จนต้องสั่งจองกันข้ามปี

ที่สวนส้มจุกจะนะของบังนี หรือนายดนกอนี เหลาะหมาน วัย 53 ปี เกษตรกรชาวตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ปลูกส้มจุกจะนะพันธุ์พื้นเมือง ในเนื้อที่รวม 7 ไร่ กว่า 400 ต้น และได้ทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตล็อตสุดท้าย ส่งออกจำหน่ายให้แก่ลูกค้าที่สั่งจองเอาไว้ ซึ่งสวนส้มจุกแห่งนี้เป็นสวนที่ปราศจากสารเคมี มีการดูแลโดยวิธีธรรมชาติและได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ ส่งจำหน่ายในราคาสูง โดยคุณภาพเกรด A จะจำหน่ายในกิโลกรัมละ 200 บาท เกรด B กิโลกรัมละ 180 บาท และเกรด C กิโลกรัมละ 150 บาท

บังนีฯ เล่าว่า ตนมีความตั้งใจที่จะพลิกฟื้นส้มจุกจะนะพันธุ์พื้นเมือง โดยในปี 2544 ได้เริ่มขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่งและเพาะขยายพันธุ์มาเรื่อย ๆ จากนั้น ได้ทดลองปลูกเริ่มแรก จำนวน 50 ต้น ซึ่งระยะแรกผลผลิตออกมาไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้เริ่มท้อใจเนื่องจากส้มจุกเป็นพืชที่ดูแลยากกว่าส้มชนิดอื่น และหากปล่อยปละละเลยจะได้ผลผลิตไม่มีคุณภาพ แต่ด้วยใจรักในการทำสวนส้มจุกและต้องการอนุรักษ์ผลไม้ประจำถิ่นเอาไว้ ทำให้สวนส้มจุกแห่งนี้ไม่ได้ถูกปรับพื้นที่ไปปลูกพืชอื่นทดแทน

ต่อมาในปี 2560 ส้มจุกจะนะ เริ่มได้รับความนิยมและมีกระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้าทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด ทำให้ความต้องการของผู้บริโภคมีมาก ผลผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย ถึงขั้นต้องสั่งจองล่วงหน้ากันเลยทีเดียว และนอกจากจะจำหน่ายผลสุกแล้ว ยังจำหน่ายกิ่งพันธุ์ส้มจุกพื้นเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไม่ให้สูญหาย และให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปขยายพันธุ์ต่อได้ โดยส้มจุกจะนะมีลักษณะที่แตกต่างจากส้มพันธุ์ทั่ว ๆ ไป คือ ตรงบริเวณขั้วของผลจะมีเปลือกนูนสูงคล้ายจุก จึงถูกเรียกว่าส้มจุก ด้วยรสชาติที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว ผิวส้มมีกลิ่นหอม รสหวานอมเปรี้ยว ไม่หวานจัด และได้รับฉายาว่าเป็น “ส้มหอมหมื่นลี้”

ด้าน นายอาซราน เต๊ะสอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ กล่าวว่า สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ มีภารกิจโดยตรงในการส่งเสริมการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกร และในส่วนของส้มจุกจะนะ ได้เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนตั้งแต่ปี 2559 โดยการจัดงานของดีเมืองจะนะ มีการประกวดส้มจุกครั้งแรกของอำเภอจะนะ จากนั้น ในปี 2560 ได้ดำเนินการจัดประกวดส้มจุกจะนะ เป็นครั้งที่ 2 และมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ปลูกส้มจุกประมาณกว่า 50 ราย พื้นที่กว่า 100 ไร่ มีการรวมตัวในลักษณะแปลงใหญ่ส้มจุกจะนะ ซึ่งมีสมาชิกที่ให้ผลผลิตแล้ว จำนวน 32 ราย และร่วมกันขับเคลื่อนงานเกษตรแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา รวมถึงสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา และผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมเกษตรกรมาโดยตลอด จนในปี 2561 ตัวแทนวิสาหกิจชุมชน ที่ในขณะนั้นยังไม่ได้รวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่ ได้ยื่นขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลต่าง ๆ ประมาณ 3 ปี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ชนิดที่สองของจังหวัดสงขลา ในปี 2564

สำหรับส้มจุกจะนะ ถือเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่มีความต้องการในตลาดเป็นอย่างมาก จำหน่ายได้ในราคาดี และเป็นพืชอัตลักษณ์ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่อำเภอจะนะ หากสนใจศึกษาวิธีการปลูก การดูแล ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายดนกอนี เหลาะหมาน หมายเลขโทรศัพท์ 06-1176-4729

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด / รายงาน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top