ข่าวทั่วไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายประจวบ ทีปจิรังกูล เป็นกรณีพิเศษ

วันนี้ (18 พ.ย. 64) เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายประจวบ ทีปจิรังกูล ซึ่งเป็นบิดาของนางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ที่เสียชีวิตด้วยอาการไตวาย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา สิริอายุรวม 80 ปี ณ เมรุวัดโคกเปี้ยว ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และคณะเจ้าภาพเข้าร่วมในพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายประจวบ ทีปจิรังกูล เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2448 เป็นบุตรคนที่ 1 ของคุณพ่อค่อย ทีปจิรังกูลและคุณแม่เหี้ยง ทีปจิรังกูล มีพี่น้องร่วมบิดามารดารวม 4 คน เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนวัดแหลมพ้อศุภสินอุทิศ จนสำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4 แล้วเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนบวรนิเวศ กรุงเทพฯ จนจบชั้นมัธยมปลาย ภายใต้การอุปการะของพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณรัตนธัชมุนี รองเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ การทํางานได้สอบบรรจุเข้าราชการเป็นลูกจ้างประจำที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 42 สงขลา กรมควบคุมโรคสาธารณสุข จนเกษียณอายุราชการเมื่อปี พ.ศ.2544  ชีวิตครอบครัว มีบุตรธิดา รวม 5 คน ที่ผ่านมาเคยได้รับรางวัลการพัฒนาหมอดินประจำตำบล , รางวัลคนดีศรีเกาะยอ , รางวัลการเชิดชูเกียรติเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6 , รางวัล ENO Tree Planting Day 2012 , เป็นผู้เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน และรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา / ภาพ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top