ข่าวการศึกษา

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติพระราชทานครูขวัญศิษย์ ปี 2564 และผู้สนับสนุนกิจการของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์

วันนี้ (18 พ.ย. 64) ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติพระราชทานครูขวัญศิษย์ จำนวน 4 ราย และผู้สนับสนุนกิจการของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี 2558-2560 จังหวัดสงขลา จำนวน 8 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำความดีให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครู เพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป โดยมีนายพรศักดิ์ จินา ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา เครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการ ฯ ระดับจังหวัด เข้าร่วมพิธีภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

โดยในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดกรวยดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกอบพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลครูขวัญศิษย์ จำนวน 4 ราย ให้แก่ นายวิสุทธิ์ คงกัลป์ โรงเรียนควนเนียงวิทยา , นางสุมาลี รักโข วิทยาลัยการอาชีพนาทวี , พันตำรวจตรี นุกูล อนันต์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน และนางเกยูร ปรีชาติวงศ์ โรงเรียนวัดชะแล้ และมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้สนับสนุนกิจการของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน 8 ราย ซึ่งเข้ารับรางวัลในวันนี้ 4 ราย ได้แก่ นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ , นายศลใจ วิบูลกิจ , นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ และนางสาวนวมล บุญยก

สำหรับการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติครูที่เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และ มีคุณูปการต่อการศึกษา พร้อมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงพระปรีชาและทรงมีคุณูปการต่อการศึกษา มีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นองค์กรหลักในการพิจารณารางวัล

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวแสดงความยินดีกับความสำเร็จของครูขวัญศิษย์ ปี 2564 ที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าของความเป็นครูผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์และเป็นผู้สร้างคุณูปการในวงการศึกษามาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง จังหวัดสงขลาขอยกย่องให้เป็นครูดีของจังหวัดสงขลา พร้อมเป็นกำลังใจให้กับครูที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ เสียสละกำลังกาย กำลังใจ เพื่อบ่มเพาะพัฒนาศิษย์ ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและอาชีพ ด้วยจิตวิญญาณครูมาโดยตลอด

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top