ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ประจำปี 2564

วันนี้ (25 พ.ย. 64) ที่หอประชุม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงกอปรพระราชกรณียกิจ ยังความร่มเย็นเป็นสุขบังเกิดแก่อาณาประชาราษฎร์เป็นเอกอนันต์ โดยมีนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายวัฒนา ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ตลอดจนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ข้าราชการ และผู้แทนชุมชน เข้าร่วมพิธี

ตามที่ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวัน “สมเด็จพระมหาธิราชเจ้า” ซึ่งเป็นวันคล้ายสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทางสำนักงานลูกเสือจังหวัดสงขลา ได้เห็นความสำคัญของวันดังกล่าว จึงร่วมกับโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จัดงานวัน “สมเด็จพระมหาธิราชเจ้า” ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์พระบาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อฝึกให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถในการป้องกันตัวเอง ดูแลตัวเองในหมู่บ้าน หรือชุมชนตนเองได้ และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจให้แก่พสกนิกรและประเทศชาตินานัปการ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2423 ทรงเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช และพระนางเสาวภาผ่องศรี เสวยราชสมบัติเมื่อวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2453 และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2468 รวมพระชนมพรรษา 45 พรรษา เสด็จดำรงราชสมบัติรวม 15 ปี ซึ่งนอกจากพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยแล้ว ยังทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจให้แก่พสกนิกรและประเทศชาตินานัปการ หลากหลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการแพทย์ คมนาคม การปกครอง ศิลปวัฒนธรรม และวรรณคดี และทรงปกครองบ้านเมือง ทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข

ณิชารีย์ หนูบุญ / ข่าว

 โรงเรียนมหาวชิราวุธ / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top