ข่าวทั่วไป

ผู้ว่าฯ สงขลา นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ช่วงบ่ายวันนี้ (25 พ.ย. 64) ที่บริเวณค่ายลูกเสือรัตรสาร ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยจิตอาสา 904 และจิตอาสาประชาชน ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ พระองค์ทรงก่อตั้งกองเสือป่า และกองลูกเสือกองแรก ที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง หรือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยในปัจจุบัน นอกจากนี้ ธงชาติไทยที่โบกสะบัดแสดงถึงความเป็นไทย มาจนถึงทุกวันนี้ ก็ด้วยพระราชดำริของพระองค์ที่ทรงเปลี่ยนธงรูปช้าง เป็นธง 5 แถบ ให้เหมือนกับอารยประเทศ และพระราชทานนามว่า “ธงไตรรงค์”

ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีพระบรมราโชบายให้เริ่มทำจากเล็กไปใหญ่ ปัจจุบันมีทั้งส่วนราชการและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น แก่ ดร.รุ่งเรือง จอมศรี หัวหน้าค่ายลูกเสือรัตรสาร จากนั้น ได้นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง จำนวน 2 ต้น และต้นยางนา จำนวน 8 ต้น ต่อด้วยทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะมูลฝอย และพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดความร่มรื่น สะอาดสวยงาม

ณิชารีย์ หนูบุญ / ข่าว

ทีปรกร จันทร์ชนะ / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top