ข่าวมาใหม่

จังหวัดสงขลา เตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่การท่องเที่ยว ระยะที่ 2 หวังฟื้นฟูเศรษฐกิจ พร้อมวางมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

วันนี้ (25 พ.ย. 64) ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา นายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ระยะที่ 2 หวังฟื้นฟูเศรษฐกิจ พร้อมวางมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยมีนางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นางสาวมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ นายวิเชษต์ สายกี้เส้ง ป้องกันจังหวัดสงขลา ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

จังหวัดสงขลาได้กำหนดเปิดพื้นที่ท่องเที่ยว ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2564 ตามนโยบายรัฐบาล ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 โดยนำร่องพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอหาดใหญ่ อำเภอสะเดา อำเภอเมืองสงขลา ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเตรียมพร้อมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ทั้งการประเมินความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยว จัดทำมาตรฐานในการเปิดรับนักท่องเที่ยว รวมถึงเตรียมความพร้อมมาตรฐาน SHA , SHA Plus และ COVID Free Setting ให้กับสถานประกอบการ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยว ซึ่งในภาพรวมจังหวัดสงขลามีความพร้อมเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วประมาณ 80-90%

ขณะที่ ความคืบหน้ามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดสงขลามีสถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย SHA แล้วจำนวน 247 ราย จากทั้งหมด 338 ราย และอยู่ระหว่างรอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 45 ราย และผ่านมาตรฐาน SHA Plus จำนวน 12 ราย จากทั้งหมด 55 ราย และอยู่ระหว่างรอตรวจสอบอีก 28 ราย พร้อมทั้งจะเร่งเชิญชวนผู้ประกอบการให้เข้าร่วม SHA และ SHA Plus เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการการท่องเที่ยวแบบ New Normal ที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ให้บริการ

นอกจากนี้ จังหวัดสงขลายังได้เร่งรณรงค์การฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามกำหนด พร้อมทั้งประเมินติดตามสถานการณ์รายวันเพื่อปรับมาตรการให้เหมาะสม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และรวดเร็วอีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top