ข่าวการศึกษา

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42

วันนี้ (26 พ.ย. 64) ที่หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้ในการศึกษา สนองแนวพระราชปณิธาน โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายมาหามะรอซือลำ เจ๊ะมิ  รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานหนังสือ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 42 เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย และเชิญไปมอบแก่โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา จำนวน 115 เล่ม เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 จำนวน 19 โรงเรียน , สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จำนวน 19 โรงเรียน , สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จำนวน 35 โรงเรียน , สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล จำนวน 39 โรงเรียน และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ จำนวน 2 โรงเรียน

พร้อมทั้งจัดให้มีนิทรรศการเพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสร้างความตื่นรู้เกี่ยวกับพระราชดำริ พระราชดำรัส ความเป็นมา รวมถึงคุณค่าของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ การจัดกิจกรรมสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อให้เยาวชนไทย และประชาชนทั่วไป ได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และส่วนรวม

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top