ข่าวมาใหม่

ก.ล.ต. เดินหน้าส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการลงทุนในโลกยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด “New Paradigm of Capital Market” ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 11 (MONEY EXPO HATYAI 2021)

วันนี้ (3 ธ.ค. 64) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นำโดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เดินหน้าส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการลงทุนในโลกยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด “New Paradigm of Capital Market” ในการนำเสนอข้อมูลความรู้การลงทุนในโลกยุคใหม่ที่เท่ากันทั้งในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล ส่งเสริมการสร้างวินัยการออมเพื่อความมั่นคงทางการเงิน และการเตรียมความพร้อมสําหรับวัยเกษียณ พร้อมแนะนำวิธีป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงให้ลงทุน ภายในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 11 (MONEY EXPO HATYAI 2021) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต. ได้เข้ามามีบทบาทส่งเสริมองค์ความรู้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ หุ้นทุน หรือหุ้นกู้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีทางการเงินมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และมีนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งราคามีความผันผวนสูง ประชาชนรวมทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ให้ความสนใจเข้าไปซื้อขาย ทั้งนี้ ทาง ก.ล.ต. จึงเข้ามาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการให้ความรู้พื้นฐานผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างสะดวกและไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้ง การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจซื้อขาย ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของ ก.ล.ต. ในการดูแลคุ้มครองผู้ลงทุน

สำหรับกิจกรรมและข้อมูลความรู้ภายในบูธ มีการแนะนำบทบาทสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ประโยชน์ของตลาดทุน สินทรัพย์ดิจิทัล การให้ความรู้เรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งเป็นเรื่องใหม่กับประชาชนโดยเฉพาะคริปโทเคอร์เรนซีที่มีความเสี่ยงจากความผันผวนสูง การแนะนำวิธีซื้อขายที่ถูกต้อง และบทบาทของ ก.ล.ต. ในการกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

นอกจากนี้ มีเครื่องมือทดลองประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการลงทุนผ่านการทำ Suitability Test รู้จักวิธีจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่รับได้ และทดลองเครื่องมือคำนวณเงินที่ต้องใช้ตอนเกษียณ ผ่าน Application Retirement Checkup” เพื่อการวางแผนสำหรับการเกษียณในอนาคต ตลอดจนวิธีสังเกตเพื่อรู้เท่าทันกลโกงการลงทุน แนะนำเครื่องมือช่วยป้องกันการถูกหลอกหลวงให้ลงทุนผ่าน Application “SEC Check First” รวมถึงการรับข้อร้องเรียนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล อีกด้วย

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top