ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 พร้อมเร่งรัดการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และสร้างความเชื่อมั่นการเปิดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวในห้วงเดือนธันวาคม 2564

วันนี้ (7 ธ.ค. 64) นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการสำคัญในพื้นที่ พร้อมติดตามความครอบคลุมการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และการเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวในห้วงเดือนธันวาคม 2564 โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา และผ่านระบบ WebEx Meeting ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดสงขลา มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งล่าสุดในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 มีผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 159 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 64,309 ราย รวมผู้ป่วยติดเชื้อในเรือนจำ กำลังรักษาตัว 4,019 ราย รักษาหายกลับบ้านวันนี้ 369 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย เสียชีวิตสะสมรวม 279 ราย ขณะที่การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมาย (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธ.ค. 64) ฉีดสะสมแล้วจำนวน 1,107,141 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.44 โดยเข็ม 1 ร้อยละ 74.44, เข็ม 2 ร้อยละ 66.99 และเข็ม 3 ร้อยละ 6.20

โดยในที่ประชุมมีประเด็นการหารือถึงมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) จังหวัดสงขลา สำหรับพื้นที่ให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในพื้นที่ที่กําหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอต่อ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา , มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในงานศพ งานบุญ และงานตามประเพณีต่าง ๆ , การพิจารณาเกณฑ์การจัดสรรวัคซีน , การขออนุญาตจัดตั้ง LQ/CI/รพ.สนาม และขอเปลี่ยนจาก Hospitel เป็น CI และ/หรือโรงพยาบาลสนาม , การขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียน 2/2564 แบบ Online (15-30 ธ.ค. 64) และแบบ Hybrid Learning (On Line และ On Site) 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

รวมถึงการหารือแนวทางการปฏิบัติในการเปิดเรียนแบบปกติ (On Site) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา , การขออนุญาตใช้สถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองและหาดใหญ่ เป็นสนามสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งของศูนย์อ่านวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) , การขออนุญาตจัดโครงการ Flower Festa งานดอกไม้บานที่สงขลา , การขออนุญาตจัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564 (ปีงบประมาณ 2565) ในวันพฤหัสที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้และการแข่งขันกีฬาตามโครงการ Songkhla Spots Festival  2021

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top