ข่าวทั่วไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

นายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2564 เพื่อกระตุ้นเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีจิตสำนึกในการป้องกันและร่วมแนวคิดในการลดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน โดยกำหนดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2564 ณ สถานที่ที่มีป้ายเข้าร่วมกิจกรรมทุกแห่ง

ทั้งนี้ จะให้บริการตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เบื้องต้น ฟรี รวม 20 รายการ ให้กับเจ้าของรถทุกคันก่อนเดินทางไกล เพื่อให้เจ้าของรถเกิดความมั่นใจว่ารถที่จะใช้ในการเดินทางมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน , กิจกรรมตรวจสอบความพร้อมของรถ และผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ตาม Checklist ณ จุดตรวจ Checking Point สถานีขนส่งผู้โดยสาร ได้แก่ แห่งที่ 1 (คลองเรียน) แห่งที่ 2 (ตลาดเกษตร) แห่งที่ 3 (ประมงใหม่) และจุด Rest Area (บ้านพรุพ้อ) อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา , กิจกรรมตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ เพื่อให้คำแนะนำ , การจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะประจำทางจังหวัดสงขลา ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาตลอด 24 ชั่วโมง เหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่ โทร.1584 , การจัดชุดตรวจการเคลื่อนที่ออกตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ , การเตรียมรถโดยสารเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนอย่างพอเพียง , การตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย , การขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกภายในเขตจังหวัดสงขลา เพื่อหยุดวิ่งในช่วงเทศกาลโดยเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565

พร้อมทั้งขอความร่วมมือสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง 3 แห่ง ผู้ประกอบการ พนักงานประจำรถ และประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง เว้นระยะห่างทางสังคม และจัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารและตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจคัดกรองพนักงานขับรถ และผู้ประจำรถ หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ผู้ให้บริการมีสิทธิปฏิเสธการให้บริการได้ ผู้ประกอบการต้องทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในรถ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร เช่น ราวจับบริเวณประตูรถหรือบันได ที่นั่ง ช่องจำหน่ายตั๋ว บันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟท์ และห้องสุขาทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับผู้โดยสารล้างก่อนขึ้นรถ และจุดบริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ดังนั้น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 นี้ ขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวินัยจราจร งดเว้นการเสพของมึนเมาในขณะขับรถ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top