ข่าวการศึกษา

จังหวัดสงขลา เน้นย้ำ การป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย รวมทั้งการเกิดอุบัติภัยในช่วงการเดินทางท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่ 2565

นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม โดยเฉพาะวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จะมีการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง ประกอบกับในห้วงเวลาดังกล่าวมีสภาพอากาศหนาวเย็นและแห้ง ทำให้มีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวและพักผ่อนยังสถานที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนอุบัติภัย สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอยู่บ่อยครั้ง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเน้นย้ำเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย รวมทั้งการเกิดอุบัติภัยในช่วงที่ประชาชนเดินทางท่องเที่ยว และมีการจัดงานปีใหม่ดังกล่าว จึงให้ดำเนินการในการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงการปล่อยโคม รวมถึงบทลงโทษต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือผู้ที่กระทำการประมาทเลินเล่อ ส่งผลต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงกรณีอัคคีภัยจากการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ที่มักเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในช่วงสภาพอากาศแห้ง รวมทั้งหมั่นตรวจสอบและควรเปลี่ยนปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟที่มีสภาพเก่า หรือชำรุด พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงภัยอันตราย ตลอดจนบทลงโทษทางกฎหมายการ กระทำที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) จึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานเทศกาลโดยเคร่งครัดต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top