ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ช่วงควบคุมเข้มข้น พบ “ดื่มแล้วขับ” ยังคงเป็นสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุ

วันนี้ (1 ม.ค. 65) ที่ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เป็นต้น ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล จากห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลา ได้รายงานสถานการณ์ในพื้นที่ ล่าสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการรณรงค์ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เกิดอุบัติเหตุ 17 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 17 ราย (ชาย 13 ราย , หญิง 4 ราย) ไม่มีผู้เสียชีวิต สาเหตุ 3 อันดับแรก ได้แก่ การดื่มแล้วขับ 7 ราย , ตัดหน้ากระชั้นชิด 4 ราย และทัศนวิสัยไม่ดี 4 ราย ตามลำดับ ซึ่งพบว่าประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ 2 อันดับแรก คือ รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคล ขณะที่พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตและบาดเจ็บ 3 อันดับแรก ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย 9 ราย ดื่มแล้วขับ 7 ราย และไม่มีใบขับขี่ 3 ราย

สำหรับภาพรวมอุบัติเหตุของจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 29-31 ธันวาคม 2564 เกิดอุบัติเหตุสะสม 32 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 31 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย โดยทางจังหวัดตั้งเป้าการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมาย 10 รสขมอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ยังคงมีความคึกคะนอง และมีความประมาท อันเป็นสาเหตุที่สำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ การแก้ไขจุดกลับรถ สัญญาณไฟ การจัดทำป้ายเตือน ให้มีการระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้น พร้อมเฝ้าระวังถนนทางตรงที่มีระยะทางยาวเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากการขับรถเร็ว และดำเนินการควบคู่กับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยการ “ไม่เมา สวมหมวก ใส่แมสก์” เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นเทศกาลแห่งความสุขอย่างแท้จริง

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top