ข่าวการศึกษา

จังหวัดสงขลา รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ช่วงควบคุมเข้มข้น ในวันที่ 6 เน้นรณรงค์ใช้รถใช้ถนนถูกกฎจราจร ลดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

วันนี้ (4 ม.ค. 65) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ภายใต้การรณรงค์ในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมฯ พร้อมด้วยนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล จากห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลา ได้รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2565 ซึ่งล่าสุดเป็นวันที่ 3 มกราคม 2565 เกิดอุบัติเหตุ 7 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 7 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดเหตุ 3 อันดับแรก ได้แก่ ทัศนวิสัยไม่ดี 3 ครั้ง , ขับรถเร็วเกินกำหนด 2 ครั้ง และสภาพรถ/ตัดหน้ากระชั้นชิด/สภาพถนน/มีสิ่งกีดขวาง/ดื่มแล้วขับ 1 ครั้ง ขณะที่ พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตและบาดเจ็บ คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย ตัดหน้ากระชั้นชิด และดื่มแล้วขับ ตามลำดับ

สำหรับภาพรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 3 มกราคม 2565 สะสม 6 วัน พบว่าเกิดอุบัติเหตุสะสมรวม 58 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บสะสม 59 ราย และเสียชีวิตสะสม 3 ราย โดยอำเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ 15 ครั้ง, อำเภอเมืองสงขลา 9 ครั้ง และอำเภอนาทวี 7 ครั้ง

ด้าน นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล ทั้งในเรื่องการอำนวยความสะดวก และการดูแลความปลอดภัยด้านการใช้รถใช้ถนน รวมถึงการจัดทำป้ายบอกความเร็วเพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลง เนื่องจากสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากเส้นทางจราจรที่เสื่อมสภาพและขับขี่รถด้วยความเร็ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

ณิชารีย์ หนูบุญ /ข่าว

อารียา คำล้วน /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top