ข่าวทั่วไป

ผู้ว่าฯ สงขลา นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รับมอบนโยบายขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันนี้ (5 ม.ค. 65) ที่ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นาย เจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอำพล พงศ์สุวรรณ นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา สำนักงานจังหวัดสงขลา สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ ทองศรี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล จากห้องประชุมราชบพิตร ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีกล่าวถึงประเด็นสำคัญ ได้แก่ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงการเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุบัติภัยต่าง ๆ ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทางการเกษตร การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำพื้นที่ นอกจากนี้ ได้มอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยให้ยึดหลักความโปร่งใส หลักธรรมาภิบาล

ณิชารีย์ หนูบุญ / ข่าว

ฮามิดา หวันยาหวา / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top