ข่าวทั่วไป

รองผู้ว่าฯ สงขลา รุดลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ “ลงมืออาสา” คืนคลองสวยน้ำใสให้คลองแห และให้กำลังใจกำลังพลจิตอาสาผู้ปฏิบัติงาน

วันนี้ (5 ม.ค. 65) ที่บริเวณคลองข้างบิ๊กซีคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลจิตอาสาผู้ปฏิบัติงาน และติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ “ลงมืออาสา” คืนคลองสวยน้ำใสให้คลองแห

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคลองต้นแบบในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 2 แห่ง คือ คลองแห จังหวัดสงขลา และคลองบางใหญ่ จังหวัดภูเก็ต โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ลำคลอง รวมทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสาในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

สำหรับโครงการ “ลงมืออาสา” คืนคลองสวยน้ำใสให้คลองแห จังหวัดสงขลา มีระยะทางประมาณ 5.5 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นจากบริเวณสะพานข้างร้านอาหารมิตรโอชา (ข้างบิ๊กซีคลองแห) ถึงปากคลองแหเชื่อมต่อกับคลองอู่ตะเภา (วัดนารังนก) โดยแบ่งเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 เริ่มจากบริเวณสะพานข้างร้านอาหารมิตรโอชา (ข้างบิ๊กซีคลองแห) ถึงปากคลองเตย (โคนนกคุ้ม) ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร , ช่วงที่ 2 เริ่มจากปากคลองเตย (โคนนกคุ้ม) ถึงสะพานตลาดน้ำคลองแห ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร , ช่วงที่ 3 เริ่มจากสะพานตลาดน้ำคลองแห ถึงสะพานลพบุรีราเมศวร์ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร และช่วงที่ 4 เริ่มจากสะพานลพบุรีราเมศวร์ ถึงปากคลองแหเชื่อมต่อกับคลองอู่ตะเภา (วัดนารังนก) ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยเป็นประจำทุกวันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 14.00-16.30 น. โดยได้รับการสนับสนุนเรือท้องแบน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก จากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลา ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลพัฒนาที่ 4 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ด้าน นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยส่วนราชการเกี่ยวข้อง และจิตอาสาพระราชทาน ได้ลงพื้นที่สำรวจคลองตลอดเส้นทาง เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา ในการกำจัดวัชพืช และปรับภูมิทัศน์เพื่อที่ฟื้นฟูคุณภาพน้ำตามโครงการ “ลงมืออาสา” คลองสวยน้ำใสให้คลองแห ในระยะต่อไป

ณิชารีย์ หนูบุญ / ข่าว

ทีปรกร จันทร์ชนะ / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวยอดนิยม

To Top