ข่าวทั่วไป

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา เร่งกระจายวัคซีนให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 หรือบูสเตอร์โดส

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รัฐบาลมีนโยบายให้มีการฉีดวัคซีนฯ เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการกระจายวัคซีนและเร่งฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33

นายสมเกียรติ ศิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาได้ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งเป็นลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบกิจการต่าง ๆ โดยได้ดำเนินการฉีดวัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2564 ไปแล้วกว่า 6,000 ราย เป็นตัวเลขที่ไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนตัวเลขผู้ประกันตนทั้งหมด 185,702 คน เนื่องจากมีหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่ได้เข้ามาดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้วในบางส่วน และทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยให้ผู้ประกันตนได้รับการฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

สำหรับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ซึ่งปัจจุบันพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ “โอมิครอน” ที่มีการระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว ทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาจึงได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้กับผู้ประกันตนที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service ประมาณ 12,000 คน และจะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนในวันที่ 17 มกราคม ไปจนถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งระหว่างนี้จะมีการจัดลำดับคิวในการนัดหมาย เพื่อให้นายจ้างและผู้ประกอบการนำผู้ประกันตนเข้าฉีดวัคซีน ณ สถานบริการลานกิจกรรมคอนโดอาเซียนเทรด หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ มาคอยอำนวยความสะดวกและให้บริการ

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาได้รับการจัดสรรวัคซีนฯ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เข็ม 1 ชนิด Sinovac จำนวน 14,000 โดส เข็ม 2 ชนิด Astra Zeneca จำนวน 14,000 โดส และเข็ม 3 ชนิด Pfizer ประมาณ 14,000 โดส

นายสมเกียรติ ศิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มความสามารถ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและควบคุมโรคด้วยการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็วและครอบคลุม เพื่อลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของโรคโดยเร็วที่สุด

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top