ข่าวทั่วไป

ผู้ว่าฯ สงขลา และคณะ ลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ (6 ม.ค. 65) นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอำพล พงศ์สุวรรณ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยกำหนดการเสด็จฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม พ.ศ.2565

สำหรับในพื้นที่ในจังหวัดสงขลา ทรงเสด็จพระราชดำเนิน ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565 ในที่แรก เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารอเนกประสงค์ ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรภารกิจของศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย อำเภอรัตภูมิ ต่อจากนั้นเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 4 ณ ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติฯ

ณิชารีย์ หนูบุญ / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top