ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

วันนี้ (10 ม.ค. 65) นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำคณะผู้บริหารระดับจังหวัดและผู้แทนหน่วยงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำโดยนางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผู้แทนกรมฯ พร้อมเป็นประธานร่วมในการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

โดยมีวาระการประชุมและเรื่องพิจารณา ประกอบด้วย การนำเสนอสถานการณ์ข้อมูลกลุ่มเปราะบางจังหวัดสงขลา โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสขลา การชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และร่วมตอบประเด็นซักถาม โดยรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหาร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แนวทางการจัดตั้งคณะทำงานส่งเสริมการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ในภาพหน่วยงานบูรณาการ 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน

ทีปรกร จันทร์ชนะ / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top