ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KOB) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ

วันนี้ (12 ม.ค. 65) ที่โรงแรมเบญจพร แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KOB) จังหวัด โดยมีนายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นายหวน ทนงาน เกษตรจังหวัดสงขลา ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดดำเนินการโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KOB) จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ สร้างสรรค์นวัตกรรม และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาแล้ว มีโอกาสนำเสนอออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นการเปิดช่องการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์มากขึ้น

สำหรับวันนี้ มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KOB) จังหวัด จำนวน 29 กลุ่ม 33 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแยกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1.ประเภทอาหาร จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ 2.ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ 3.ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ 4.ประเภทของใช้ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ และ 5.ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ จะดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาผลิตภัณฑ์ประเภทกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) หรือระดับ 1-3 ดาว ให้เหลือ จำนวน 20 กลุ่ม เพื่อเข้าร่วมประชุมให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระยะต่อไป

ณิชารีย์ หนูบุญ / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top