ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา จัดงานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี ผู้สถาปนาสถาบันทักษิณคดีศึกษา

วันนี้ (14 ม.ค. 65) ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดงานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ ประธานมูลนิธิศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ นางสมศรี รักนุ้ย อดีตวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นายรังษี รัตนปราการ นายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการจัดงาน ร่วมพิธีเปิดงานวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์

สำหรับการจัดงานในวันนี้ ได้จัดขึ้นตามประกาศเจตนารมณ์ขององค์กรร่วม ที่กำหนดให้วันที่ 14 มกราคมของทุกปี เป็นวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ที่มีต่อประเทศชาติและสังคมอย่างสูง รวมทั้งสืบสานแนวคิดการพัฒนาด้านคติชนวิทยาและวัฒนธรรมภาคใต้ ตลอดจนผลิตผลงานทั้งด้านวิชาการ ด้านสังคม เป็นจำนวนมาก อาทิ สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ ได้ริเริ่มงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ คือ ศูนย์ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้ และเป็นผู้สถาปนาสถาบันทักษิณศึกษาขึ้น

นอกจากนี้ ได้ผลิตผลงานทางวิชาการในฐานะเมธีวิจัยอาวุโส ออกมาเป็นจำนวนมาก เช่น โครงการพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้ โครงการแผนที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมภาคใต้ และโครงการภูมิปัญญาทักษิณ อีกทั้ง ยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมาย ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

โอกาศนี้ รองผู้ว่าว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะบริหาร ได้ร่วมกันตักบาตร ทอดผ้าบังสุกุล แด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากนั้น กล่าวสังเวคถา โดยพระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา วัดโพธิ์ปฐมาวาส (พระอารามหลวง) ต่อจากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ทั้งนี้ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์

ณิชารีย์ หนูบุญ / ข่าว

ประชา-อารียา / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top