ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่บริเวณแหลมสนอ่อน เพื่อร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันนี้ (14 ม.ค. 65) ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่บริเวณแหลมสนอ่อน เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา สำนักงานเทศบาลนครสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

สำหรับพื้นที่แหลมสนอ่อน เป็นที่ดินราชพัสดุ และกำหนดประเภทการใช้ประโยชน์เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่ปัจจุบันกลับพบว่าพื้นที่ดังกล่าวขาดการควบคุมดูแลอย่างต่อเนื่อง และมีการก่อสร้างร้านค้าต่าง ๆ เพิ่มขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ และมีการใช้พื้นที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ที่จังหวัดกำหนด จึงกลายเป็นแหล่งมั่วสุมและก่ออาชญากรรมของกลุ่มมิจฉาชีพต่าง ๆ สภาพโดยทั่วไปขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดปัญหาด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางขยะมูลฝอยและน้ำเสียต่าง ๆ

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้ให้ความสำคัญและมีความเห็นร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงได้กำหนดจุดที่จะก่อสร้างซุ้มร้านค้า โดยมีเงื่อนไขให้จำหน่ายเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น ห้ามใช้เป็นที่อยู่อาศัยอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่แหลมสนอ่อน ภายใต้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  และได้มอบหมายให้หน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลความคืบหน้าในที่ประชุมประจำเดือนต่อไป

ณัฐภรณ์ ศรีมณีรักษ์ / ภาพ-ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top