ข่าวการศึกษา

ทอท. สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน ทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา รร.ตชด.ทอท.จ.นราธิวาส

วันที่ (17 ม.ค. 65) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา บ้านไบก์ ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โอกาสนี้ นายปเวษ เศียรอุ่น รหญ. ผู้แทน ทอท. ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) โดยมีนางสาวผดาชไม เสียงก้อง รอก.ฝกส. นางสาวณมลษร ยิ้มขาว ผอก.สกศ.ทหญ. พร้อมพนักงาน ทอท. ร่วมรับเสด็จฯ ด้วย และได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 บ้านไอจาดาร์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท โดยมี พล.ต.ต.ยงเกียรติ มณปราณีต รอง.ผบ.ตชด. พร้อมด้วย พ.ต.อ. มานิต นาโควงศ์ ผกก.ตชด.44 เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ ทอท. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน รร.ตชด.ทอท.จ.นราธิวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เป็นจำนวนเงิน 6,530,000 บาท และได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา ปีละ 300,000 บาท รวมทั้งได้จัดผู้บริหาร และพนักงาน ทอท. ประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับ รร.ตชด.ทอท.จ.นราธิวาส ได้ทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 82 คน ทอท. ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top