ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนโครงการ “ป่าในเมืองทุ่งเสม็ดงาม” มุ่งพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์เดิมเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชน ทั้งแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าไม้ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

ช่วงบ่ายวันนี้ (19 ม.ค. 65) ที่ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสงขลา เพื่อบริหารจัดการโครงการป่าในเมืองทุ่งเสม็ดงามจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา , นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา , นายทวี ไข่แก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา เป็นต้น ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม

โครงการพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา สำนักโยธาและผังเมืองสงขลาได้ก่อสร้างโครงการพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ก่อสร้างพื้นที่ป่าชายเลนทุ่งเสม็ดงาม หมู่บ้านทุ่งเสม็ดงาม หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้โครงการ @ป่าเมืองทุ่งเสม็ดงาม จังหวัดสงขลา บนพื้นที่ประมาณ 151 ไร่ ขณะนี้ ได้มีการออกแบบ Master Plan ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถกำหนดการสิ้นสุดการดำเนินการของโครงการได้ว่าจะแล้วเสร็จปีไหน โดยออกแบบผังในบริเวณที่เกี่ยวข้องให้มีการสงวนพื้นที่ป่าชายเลนให้ได้มากที่สุด และต้องอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่โครงการป่าในเมืองทุ่งเสม็ดงามจังหวัดสงขลาได้จัดทำไว้ เรื่องการออกแบบมีเอกลักษณ์ท้องถิ่นภาคใต้ ทางเดินการเข้าถึงตอบสนองสังคมผู้สูงอายุ มีการจัดทำพุทธศาสนาเป็นภาษาไทยและภาษาจีนให้แก่นักท่องเที่ยว จัดทำหอเกียรติคุณ เป็นต้น

สำหรับพื้นที่ป่าในเมืองทุ่งเสม็ดงามจังหวัดสงขลา พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 151 ไร่ จะเห็นได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ทำโครงการไปแล้ว จำนวน 88 ไร่ จะเหลือพื้นที่เป็นป่าทางทิศเหนือประมาณ 29 ไร่ และทิศตะวันออกประมาณ 35 ไร่ พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ในความดูแลของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 บริเวณด้านหน้าทางทิศใต้ติดกับถนนลพบุรีราเมศวร์ ในอนาคตจะดำเนินการเชื่อมต่อการเข้าถึงจากบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นที่ดินของเอกชน จำนวน 9 แปลง ระยะทางประมาณ 400 เมตร จากโครงการเดิม สำหรับโครงการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน มีพื้นที่สีเขียว พื้นที่อาคารปฏิบัติธรรม 1 หลัง อาคารที่พักของผู้ปฏิบัติธรรม จำนวน 2 หลัง ห้องน้ำ พื้นที่ประกอบพิธีทางศาสนา องค์พระประธาน มีบริเวณสระน้ำโดยรอบ ที่เหลือจะเป็นพื้นที่ป่าทั้งหมด

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์เดิมให้อำนวยประโยชน์แก่ประชาชน เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าไม้ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ผืนป่าในเขตเมืองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top