ข่าวมาใหม่

จังหวัดสงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา หลังสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น

วันนี้ (19 ม.ค. 65) ณ ห้องทิวลิป โรงแรม เอ็มบีไอ รีสอร์ท อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

จังหวัดสงขลาได้วางแผนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวและพื้นที่อื่น ๆ หลังจากการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจซบเซามาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมกีฬา รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการเปิดเมือง ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาการบูรณาการแผนงานโครงการ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

นอกจากนี้ ได้เสนอให้มีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย และการเตรียมความพร้อมแหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการ บุคลากรที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านมาตรการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ทางจังหวัดสงขลาจะมีการจัดทำปฏิทินแผนการท่องเที่ยวตลอดปี และประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อดึงนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรมที่สำคัญ อาทิ การจัดงานวันสงขลา งานโอทอป เทศกาลต่าง ๆ การแข่งขันกีฬานัดทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เป็นต้น

ณัฐภรณ์ ศรีมณีรักษ์ / ข่าว

ทีปรกร จันทร์ชนะ /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top