ข่าวการศึกษา

รองผู้ว่าฯ สงขลา มอบเกียรติบัตรแก่เด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 พร้อมทั้งมอบรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเด็กที่มีความประพฤติดี

วันนี้ (20 ม.ค. 65) ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเด็กที่มีความประพฤติดี เป็นแบบอย่างที่ดีด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 และมอบรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” โดยมีนางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรครู และนักเรียน เข้าร่วมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา มีภารกิจส่งเสริม สนับสนุน งานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน จึงได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาเด็กที่มีความประพฤติดี เป็นแบบอย่างที่ดีด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 , 2 และ 3 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สังกัดละ 5 คน รวม 25 คน เพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องเด็กที่มีความประพฤติดี เป็นแบบอย่างที่ดีด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

นอกจากนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาได้มีกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรมในรูปแบบคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 11 คลิป ทั้งนี้ จากการพิจารณาตัดสินการประกวด มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 3 คลิป

ณิชารีย์ หนูบุญ / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top