ข่าวการศึกษา

ม.อ. เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 2 หลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล HALAL SYSTEM MANAGEMENT

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 2 หลักสูตร Non-degree การจัดการระบบกิจการฮาลาล HALAL SYSTEM MANAGEMENT โดยความร่วมมือของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเปิดรับผู้เรียน จำนวน 2 รุ่นต่อปี จำนวน 40 คนต่อรุ่น รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 พฤษภาคม 2565 และเปิดเรียนระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 18 กันยายน 2565 รายละเอียดและการรับสมัครเพิ่มเติม : http://halalinst.psu.ac.th/th/?page_id=809 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่าลงทะเบียน : งานทะเบียนหลักสูตร 0-7428-9291 รายละเอียดทั่วไป : นายมะรอซี ลีเมาะ/นางสาวซานูรา ดอนา โทรศัพท์ 08-2273-0548

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top