ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา เตรียมความพร้อมฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 และการกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 รอบคัดเลือกภาค 4 ขานรับนโยบายสงขลาเมืองกีฬา (Songkhla Sports City)

วันนี้ (10 พ.ค. 65) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 และการกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 รอบคัดเลือกภาค 4 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย มอบหมายให้จังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพจัดการการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ในระหว่างวันที่ 15-25 พฤษภาคม 2565 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 2-7 มิถุนายน 2565 (รอบคัดเลือกภาค 4) เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 4 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง 10 สิงหาคม 2565 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์” ในระหว่างวันที่ 21-27 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดพัทลุง จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีการติดตามความคืบหน้าตารางการแข่งขัน , ตารางอบรม , ประชุมผู้จัดการทีม , ที่พักนักกีฬา , สิ่งอำนวยความสะดวกแต่ละสนามกีฬาที่จัดการแข่งขัน , งบประมาณจัดการแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬา และรายชื่อผู้ประสานงานในแต่ละชนิดกีฬาในแต่ละฝ่ายฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ (รอบคัดเลือกภาค 4) ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนเป็นการรองรับสงขลาเมืองกีฬา (Songkhla Sports City)

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top