ข่าวทั่วไป

รองผู้ว่าฯ สงขลา ร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนกลไกการบริหารประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ SBIC (Southern Border Information Center) เพื่อให้การสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ช่วงบ่ายวันนี้ (12 พ.ค. 65) นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนกลไกการบริหารประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ SBIC (Southern Border Information Center) ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมจากห้องประชุมราชสีห์อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ SBIC (Southern Border Information Center) มีภารกิจในการจัดทำกลุ่มไลน์สำหรับชี้แจงประเด็นสำคัญ ที่สาธารณชนอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับนโยบาย และการดำเนินงานภาครัฐ (ID IA IR Chat) ในระดับพื้นที่ประกอบด้วย กลุ่มไลน์เคาะประเด็น (Issue Discussion) กลุ่มไลน์มอบหมายประเด็น (Issue Assignment) และกลุ่มไลน์รายงานประเด็น (Issue Report) หรือเรียกว่า “กลไกการบริหารประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ SBIC” ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอนุกรรมการ และกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนงานดังกล่าว เพื่อให้การขับเคลื่อนกลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ SBIC (Southern Border Information Center) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top