ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา เตรียมงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ประจำปี 2565 ครบ 180 ปี ร่วมสืบทอดประเพณีของชาวสงขลา ตามแนวทางการนำสงขลาสู่เมืองมรดกโลก พร้อมสร้างบรรยากาศเมืองวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันนี้ (10 มิ.ย. 65) ที่โรงแรมเลคอินน์อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานจัดการประชุมเตรียมงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ประจำปี 2565 โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม

สมาคมฮกเกี้ยนสงขลา ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาด้วยดีมาทุกปี สำหรับในปี 2565 นี้ ได้กำหนดจัดงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ครบรอบ 180 ปี ระหว่างวันที่ 20-27 มิถุนายน 2565 รวม 8 วัน 8 คืน ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมสืบทอดพิธีกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และร่วมกันสืบทอดประเพณีของชาวสงขลาตามแนวทางการนำสงขลาสู่เมืองมรดกโลก

อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างบรรยากาศเมืองวัฒนธรรม กระตุ้นให้มีการฟื้นฟูบ้านเรือนโบราณ เผยแพร่อาหารดั้งเดิม การแสดงศิลปะ ดนตรี ประเพณีภาพถ่าย และของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของสงขลา ช่วยส่งเสริมการค้าในย่านเมืองเก่าผ่านกิจกรรมถนนคนเดิน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างคนไทยเชื้อสายจีน กับชาวจีนในประเทศจีน สร้างโอกาสกระชับความสัมพันธ์ทางด้านสังคม และเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีเปิดงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. พิธีผูกผ้าเสาหลักเมือง พิธียกเสาเทวดา หรือพิธียกเสาโกเต้ง และการแสดงงิ้ว , วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. กิจกรรมอิ่มท้อง อิ่มบุญ เก้าห้อง 9 บาท ณ บริเวณหน้าศาลเจ้ากวนอู และการแสดงงิ้ว , วันที่ 22 มิถุนายน2565  เวลา 19.00 น. การแสดงงิ้ว , วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 น. พิธีเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา และการแสดงงิ้ว ในเวลา 21.00 น. , วันที่ 24 มิถุนายน 2565  เวลา 19.00 น. การแสดงงิ้ว , วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. พิธีไหว้สมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เวลา 19.00 น. พิธีอัญเชิญองค์พระประทับเกี้ยว จำนวน 20 เกี้ยว และการแสดงงิ้ว ในเวลา 21.00 น. , วันที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น. พิธีอิ่วเก้ง เชิญพระออกจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแห่รอบเมืองสงขลา จำนวน 20 เกี้ยว และการแสดงงิ้ว เวลา 19.00 น. ส่วนในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. พิธีลงเสาโกเต้ง และการแสดงงิ้ว ในเวลา 19.00 น.

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top