ข่าวทั่วไป

“ที่ดินคือชีวิต” ชาวศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ร้องไห้ตื้นตันใจ รัฐบาลให้ความสำคัญฯ หลังรอคอยมากว่า 50 ปี “นิพนธ์” ทำต่อนโยบายเดินสำรวจออกโฉนดครอบคลุมทั่วประเทศ

วันนี้ (12 มิ.ย. 65) ที่หอประชุมโรงเรียนศรีวารินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนในพื้นที่บ้านตะโล๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลซากอ และบ้านตะมะยูง หมู่ที่ 2 ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จำนวน 150 แปลง เนื้อที่ประมาณ 67 ไร่ มูลค่าที่ดินรวมทั้งหมด 29,835,935 บาท โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายเจ๊ะอามิง โต๊ะตาหยง คณะทำงาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจฯ หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับและร่วมมอบโฉนดฯ

นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า ปัญหาที่ดินเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพราะที่ดิน คือ ต้นทุนที่สำคัญในการที่จะก่อให้เกิดรายได้ในครัวเรือน ถ้าเราสามารถแก้ปัญหาการถือครองที่ดินได้ให้แก่ประชาชนได้ เราก็จะสามารถลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนี้ได้ เพราะฉะนั้นการกระจายการถือครองที่ดินจึงเป็นสิ่งสำคัญ การมอบโฉนดที่ดินวันนี้ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ์ที่มีความสำคัญมีประโยชน์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ใช้เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพ ซึ่งในปีนี้รัฐบาลได้ประกาศให้มีการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินพร้อมกันทั้งประเทศ โดยกระทรวงมหาดไทยตั้งใจช่วยเหลือประชาชนเรื่องที่ดิน ในการเร่งรัดการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในที่ดินที่ประชาชนเข้าไปทำประโยชน์ได้ครอบคลุมทั่วประเทศ ถึงแม้ว่าจะติดปัญหาเรื่องงบประมาณ รัฐบาลและพรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญเรื่องการแก้ปัญหาที่ดินทำกินมาโดยตลอด เพราะปัญหาที่เกี่ยวกับที่ดินทำกินเป็นปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อวิถีชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนที่ดินทำกิน ความไม่ชัดเจนเขตที่ดินของรัฐ การประกาศเขตที่ดินสาธารณะทับที่ดินชาวบ้าน ความไม่ขัดเจนในแผนที่ และอีกหลายปัญหาที่รอการแก้ไข สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดิน

ขณะนี้ กรมที่ดินได้เปิดการรับแจ้งตำแหน่งที่ดินทุกประเภทที่ยังไม่มีโฉนดที่ดิน หรือมีหลักฐาน ผ่านระบบแอปพลิเคชัน “บอกดิน 3” โดยกรมที่ดินจะนำข้อมูลที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้น ไปใช้สำหรับการจัดทำแผนการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในที่ดินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะเร่งดำเนินการให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้มีโอกาสเป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้มากที่สุด

สำหรับพี่น้องชาวอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ที่เดินทางมารับโฉนดที่ดินในวันนี้ ต่างมีความดีใจที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลอย่างเช่นในพื้นที่สามจังหวัดแดนภาคใต้ ให้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน เพราะที่ดินเปรียบเหมือนชีวิตที่หล่อเลี้ยงทั้งการใช้เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพจุนเจือครอบครัว และผู้รับโฉนดที่ดินบางรายถึงกับร้องไห้ด้วยความตื้นตันใจที่ได้รับโฉนดที่ดินในวันนี้ หลังรอคอยมากว่า 50 ปี อีกด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top