ข่าวทั่วไป

สธ.สงขลา สนับสนุนการนำกัญชา กัญชง มาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การดูแลสุขภาพฯ ไม่สนับสนุนให้ใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม

นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นั้น กระทรวงสาธารณสุขมีข้อแนะนำ คือ เด็ก และสตรีตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร ไม่ควรบริโภคกัญชา รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือรับประทานยาบางชนิด การปรุงอาหารควรเลือกใช้ส่วนของใบ ในขณะที่การใช้เพื่อนันทนาการ มีผลเสียต่อสุขภาพและอาการทางจิต อาจส่งผลต่อครอบครัวและสังคมได้ ในขณะเดียวกัน การปรุงอาหารที่ใช้ส่วนต่าง ๆ ของกัญชาจะต้องมีความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดผลเสียและหากใส่กัญชามากเกินพอดี อาจทำเกิดอาการไม่พึงประสงค์และเสียลูกค้าในร้านอาหารได้

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับในเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในการนำกัญชา กัญชง ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น ห้ามจำหน่ายให้ใช้ในสตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี การออกประกาศกำหนดให้กลิ่น ควันกัญชา กัญชง เป็นเหตุรำคาญ นโยบายนี้ไม่ครอบคลุมถึงการสูบ หรือการบริโภคเพื่อความบันเทิง หรือนันทนาการ เพราะไม่ใช่วัตถุประสงค์ของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับการใช้กัญชาทางการแพทย์ (ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 (มกราคม 2564) ระบุข้อห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี THC เป็นส่วนประกอบ ดังนี้

1.ผู้ที่มีประวัติแพ้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสารสกัดกัญชา ซึ่งอาจเกิดจากส่วนประกอบอื่น ๆ หรือสารที่เป็นตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัด

2.ผู้ที่มีอาการรุนแรงของโรคหัวใจและปอด หรือมีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ

3.ผู้ที่เป็นโรคจิตมาก่อน หรือมีอาการของโรคอารมณ์แปรปรวน หรือโรควิตกกังวล

4.สตรีมีครรภ์ หรือให้นมบุตร รวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่ได้คุมกำเนิด หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ เนื่องจากมีรายงานทารกคลอดก่อนกำหนด ทารกน้ำหนักตัวน้อย และพบสารกัญชาในน้ำนมแม่

และนอกจากนี้ ยังมีข้อควรระวังอื่น ๆ ได้แก่ ผู้มีอายุต่ำกว่า 25 ปี เนื่องจากผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากสาร THC ส่งผลต่อสมองที่กำลังพัฒนา , ผู้ที่เป็นโรคตับ , ผู้ป่วยที่ติดสารเสพติด รวมถึงนิโคติน หรือเป็นผู้ดื่มสุราอย่างหนัก ,  ผู้ใช้ยาอื่น ๆ เช่น ยาระงับปวดกลุ่มโอปิออยด์ (Opioids) , ยานอนหลับกลุ่มเบนโซไดอะซีปีน (Benzodiazepines) และยาวาร์ฟาริน (Warfarin) ซึ่งเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือด

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยเรื่องการปลูก การสกัด หรือการขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ ให้สอบถามเพิ่มเติม โทร.1556 กด 3 หรือศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โทร.0-7432-3292

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top