ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนนโยบาย “สงขลาเมืองกีฬา : Songkhla Sports City” อย่างต่อเนื่อง เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา “ช่อลำดวนเกมส์” ครั้งที่ 22 มุ่งนำกีฬาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

วันนี้ (15 มิ.ย. 65) ที่ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น 3 อาคารสนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา “ช่อลำดวนเกมส์” ครั้งที่ 22 โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นต้น เข้าร่วมประชุม

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมการกีฬา ซึ่งประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา พบว่ามีประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี น้อยกว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เนื่องด้วยภาวะการเกิดที่น้อยลง และคนไทยมีแนวโน้มที่อายุยืนมากขึ้น ดังนั้น การเพิ่มขึ้นจำนวนของผู้สูงอายุ ทำให้การบริการทางสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุอาจจะไม่สามารถรองรับปริมาณความต้องการได้เพียงพอ

โดยปัญหาเหล่านี้ สามารถป้องกันเบื้องต้นได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี และมีความสุขในการใช้ชีวิตได้ ประกอบกับจังหวัดสงขลาได้รับการยกระดับจากการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ให้เป็นเมืองกีฬา “Songkhla Sports City” กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยจังหวัดสงขลา เป็น 1 ใน 16 จังหวัดของประเทศไทยที่ได้รับการยกระดับให้เป็นเมืองกีฬา และในโอกาสเดียวกันนี้จังหวัดสงขลา ได้นำ “สงขลาเมืองกีฬา” หรือ “Songkhla Sports City” เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนคนสงขลาทุกช่วงวัยเล่นกีฬา และพัฒนาทักษะการกีฬา ทั้งกีฬาเพื่อสุขภาพ นันทนาการ ด้วยจุดมุ่งหมายสำคัญให้คนส่งขลาได้เล่นกีฬา หรือให้กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตสำหรับการออกกำลังกาย และมุ่งมั่นพัฒนาไปสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

ดังนั้น การแข่งขันกีฬา “ช่อลำดวนเกมส์” จึงเป็นกิจกรรมสำคัญของการสนับสนุนนโยบายสงขลาเมืองกีฬาสำหรับคนสงขลาในช่วงวัยผู้สูงอายุ โดยจะมีพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด

สำหรับการแข่งขันดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และสนามวู้ดบอลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีการแข่งขันหลากหลายชนิดกีฬา อาทิการแข่งขันกีฬาเปตอง , วู้ดบอล , โบว์ลิ่ง เป็นต้น ซึ่งมีการแสดง “ไลน์แดนซ์ฟรีสไตล์” จากชมรมผู้สูงอายุทั้ง 16 อำเภอ เป็นชุดการแสดงเปิดสนาม จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมชม ร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาผู้สูงอายุในครั้งนี้

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top