ข่าวทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 4 คัดเลือกผลงานคลิปประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย ในระดับภูมิภาค

วันนี้ (16 มิ.ย. 65) ที่ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 4 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ถนนสงขลา-เกาะยอ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 4 จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานคลิปประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย ในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นการประชุม ครั้งที่ 1 โดยมีนายกิตติพงศ์ ดรุมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 4 เป็นประธานการประชุมในการชี้แจงขั้นตอนการประกวด และมีนายชวลิต คงคาเนรมิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 เป็นประธานคณะกรรมการฯ การประกวด พร้อมด้วยคณะกรรมการ อาทิ นางกนกนวล อินสมภักษร บรรณาธิการศูนย์ข่าวภาคใต้สำนักข่าวไทย บมจ.อสมท. , นางสาวสุธิดา พฤกษ์อุดม ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา , นายเมธัส เทพไพฑูรย์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สำหรับการประกวดคลิปดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินโครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (Archetype) จัดประกวดคลิปประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง และการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย ซึ่งในส่วนของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 4 มีโรงเรียนร่วมส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 18 คลิป จาก 18 โรงเรียน (2 ระดับ คือ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) ใน 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา , สตูล , พัทลุง , ตรัง , ปัตตานี , ยะลา , นราธิวาส , กระบี่ และพังงา โดยจะมีการคัดเลือกในแต่ละระดับ ๆ ละ 2 คลิป เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top