ข่าวทั่วไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สนับสนุนบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงานคลิปประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย ในระดับภูมิภาค

วันนี้ (20 มิ.ย. 65) ที่ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 4 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ถนนสงขลา-เกาะยอ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาสนับสนุนบุคลากรในสังกัด คือ นางสาวสุธิดา พฤกษ์อุดม ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงานคลิปประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย ในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นการประชุม ครั้งที่ 2 โดยมีนายกิตติพงศ์ ดรุมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 4 เป็นประธานการประชุม และมีนายชวลิต คงคาเนรมิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 เป็นประธานคณะกรรมการฯ การประกวด

สำหรับการประกวดคลิปดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินโครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (Archetype) จัดประกวดคลิปประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย ซึ่งในส่วนของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 4 มีโรงเรียนร่วมส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 18 คลิป จาก 18 โรงเรียน (2 ระดับ คือ ระดับ สพฐ. และระดับ สพม.) ใน 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา , สตูล , พัทลุง , ตรัง , ปัตตานี , ยะลา , นราธิวาส , กระบี่ และพังงา โดยในวันนี้เป็นการคัดเลือกในระดับ สพฐ. จำนวน 9 คลิป ให้เหลือเข้ารอบ จำนวน 2 คลิป เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top