ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา เดินหน้าคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบที่มีผลงานโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน

ช่วงบ่ายวันนี้ (24 มิ.ย. 65) ที่ห้องประชุมวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบที่มีผลงานโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2/2565 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม

กรมการศาสนา แจ้งให้จังหวัดสงขลาดำเนินการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามเกณฑ์การประเมิน 9 ขั้นตอน 3 ระดับ คือ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ และคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น โดยมีแนวทางการคัดเลือกฯ ดังนี้ การคัดเลือกชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด คัดเลือกชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่มีความโดดเด่น จังหวัดละ 1 ชุมชน , การคัดเลือกองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่มีความโดดเด่น ให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด คัดเลือกองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่มีความโดดเด่น จังหวัดละ 1 องค์กร , การคัดเลือกอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด คัดเลือกอำเภอคุณธรรมต้นแบบที่มีผลงานโดดเด่น จังหวัดละ 1 อำเภอ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top