ข่าวมาใหม่

เริ่มแล้ว โครงการวิจัย “นครหาดใหญ่บนรากฐานทุนวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของชุมชน” ที่จังหวัดสงขลา นำทุนทางวัฒนธรรมสามารถสร้างจุดขายและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน “Eat Pray Love @หาดใหญ่ กิน เที่ยว ไหว้ วิถีมงคลของคนหาดใหญ่” ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 บริเวณตึกชิโนยูโรเปี้ยน และตึกชิโนโปตุกิส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ผ่านอาหาร ความศรัทธา และความรัก ภายใต้โครงการวิจัย “นครหาดใหญ่บนรากฐานทุนวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของชุมชน” โดยงบประมาณและการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมบูรณาการศาสตร์และสร้างความร่วมมือกับชุมชนในขอบเขตพื้นที่ใจกลางเมืองหาดใหญ่ ใช้ทุนทางวัฒนธรรมสามารถสร้างจุดขายและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ 4 ประการภายใต้ธีม “หาดใหญ่เมืองมงคล” ได้แก่ 1.อาหารมงคล 2.มงคลแห่งศรัทธา 3.เทศกาลมงคล 4.วิถีชีวิตมงคล

ภายในงานจัดให้มีการจัดแสดง แสง สี ที่สะท้อนให้เห็น “วิถีชีวิตอันเป็นมงคลของคนหาดใหญ่” การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความเชื่อ ความศรัทธาของคนหาดใหญ่ การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมบนท้องถนน การออกร้านจำหน่ายอาหารมงคล สินค้ามงคลจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และกิจกรรม Work Shop ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ โดยมุ่งหวังให้เกิดการพลิกฟื้นเมืองหาดใหญ่ผ่านการร่วมแรง ร่วมใจของทุกภาคส่วน ตลอดจนเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ต่อลมหายใจกับหาดใหญ่อีกครั้ง

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top