ข่าวทั่วไป

“นิพนธ์” เปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุสงขลา “ช่อลำดวนเกมส์” ครั้งที่ 22 หวังชาวสงขลามีสุขภาพดี เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ พร้อมนำทีมตรวจความพร้อมสนามติณฯ เตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอล “คิงส์คัพ”

วันนี้ (25 มิ.ย. 65) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา “ช่อลำดวนเกมส์” ครั้งที่ 22 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายกสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธีเปิด

นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 71 ได้กำหนดไว้ว่า รัฐพึง… ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง… พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ในการกำหนดแผนปฏิบัติการผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยได้กำหนดแนวทางที่มุ่งเน้นเรื่อง “สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน” โดยให้มีการขับเคลื่อนในทุกกระทรวง และสำหรับในปี 2565 ได้จัดทำแผนบูรณาการรองรับการก้าวสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมผู้สูงอายุในการพัฒนาศักยภาพให้มีความแข็งแรงด้านสุขภาพ มีความมั่นคงในการมีชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม รวมถึงการจัดระบบสวัสดิการต่าง ๆ รองรับ โดยมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทำหน้าที่หลัก ซึ่งมีรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว

สำหรับจังหวัดสงขลา นักกีฬาผู้สูงอายุถือว่าประสบความสำเร็จมาตลอด ด้วยความทุ่มเทความเสียสละของคณะกรรมการที่ได้ดูแลและส่งเสริม ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเกี่ยวเนื่องตลอดมา จนได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาชนะเลิศประเภทต่าง ๆ จวบจนปัจจุบันนี้ จึงขอถือโอกาสนี้ชื่นชมสมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ที่ได้มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกเครือข่ายได้ออกกำลังกาย ซึ่งเราทราบกันอยู่แล้วว่า สุขภาพดีไม่มีขาย ใครอยากได้สุขภาพดี ต้องออกกำลังกาย ต้องดูแลตัวเอง ผมถือว่าสมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ได้ทำหน้าที่นี้อย่างต่อเนื่องตลอดมา การแข่งขันกีฬาในวันนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะตอบสนองยุทธศาสตร์เรื่องของสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงของสมาชิกของกลุ่ม

“ผมขอขอบคุณจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่ได้จัดงบประมาณสนับสนุนกีฬาช่อลำดวนเกมส์นี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยสมัยที่ผมดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผมก็สนับสนุนกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านที่ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนี้ และหวังว่าเป้าหมายของจังหวัดสงขลาที่จะทำให้คนมีสุขภาพดี มีพลานามัยแข็งแรง เราสามารถทำให้เป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบอย่างมีคุณภาพได้ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ จะทำให้คนสงขลามีอายุยืนขึ้น และมีสุขภาพดี แข็งแรงด้วย อยู่เป็นกำลังใจให้ลูกหลานต่อไป ถือโอกาสนี้ขอบคุณจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ที่ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการดูแลผู้สูงอายุของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงอายุตลอดมา”

ในเวลาต่อมานายนิพนธ์ ได้นำคณะผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด การกีฬา สงขลา ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสนามกีฬาติณสูลานนท์ ในการที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ในเดือนกันยายน นี้

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top