ข่าวทั่วไป

อบต.เกาะสาหร่าย จ.สตูล ร่วมโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร “การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

วันนี้ (25 พ.ย. 65) ที่ห้องประชุมสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรม ลี การ์เดนส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร “การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ที่กำหนดขึ้นใหม่ (69 ประเภท) และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงใหม่ (พ.ศ.2566)” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ได้ทราบแนวปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะต้องเตรียมการในปี 2566 ซึ่งกรมธนารักษ์ ได้จัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ที่กำหนดขึ้นใหม่ (69 ประเภท) และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลงใหม่ (พ.ศ.2566) รวมทั้งอัตราภาษีที่จัดเก็บ ประกอบกับรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ซึ่งมีความซับซ้อนในการระบุประเภทของสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างที่ไม่สามารถเทียบเคียงบัญชีของกรมธนารักษ์ได้ เป็นสาระสำคัญที่จะนำไปใช้ในการดำเนินการแจ้งประเมินภาษีและรับชำระภาษีต่อไป โดยมีนายกุลวัสส์ วิเศษยิ่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย นายอดิศักดิ์ บูเก็ม เจ้าพนักงานธุรการ และนางสาวศริญญา ฉิ้วคัก เจ้าพนักงานจัดเก็บ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top