ข่าวทั่วไป

อบต.เกาะสาหร่าย จ.สตูล ร่วมคณะ กกต. ลงตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

วันนี้ (25 พ.ย. 65) ที่ห้องประชุมบันดาหยารีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นำคณะลงตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) และสอดส่อง สืบสวน แสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายตามหน้าที่และอำนาจ เพื่อป้องกันและขจัดการกระทำใดอันจะก่อให้เกิดความไม่สุจริต หรือไม่เที่ยงธรรมในการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 โดยมีนายณัฐพันธุ์ อังโชติพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย , นายญาณวรุฒ แสงประดับ นิติกร , นายซิดิกี อุสมา นักทรัพยากรบุคคล , นายประธาน หาญทะเล สมาชิกสภา หมู่ที่ 7 , นายภาณุพงศ์ มอญแก้ว สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ในการนี้ นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ได้ร่วมหารือกับผู้ร่วมประชุมในประเด็นปัญหาและอุปสรรค การปฏิบัติงาน การจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมที่ผ่านมาตามอำนาจหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) การตรวจติดตามผลการดำเนินการและการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน สอดส่อง สืบสวน แสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายตามหน้าที่และอำนาจ เพื่อป้องกันและขจัดการกระทำใดอันจะก่อให้เกิดความไม่สุจริต หรือไม่เที่ยงธรรมในการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดสตูล

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top