ข่าวทั่วไป

อบต.เกาะสาหร่าย จ.สตูล ร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาตามบริบทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ตั้งอยู่บนเกาะ ในการประชุมโครงการ “การพัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพแบบครบวงจรยุคปกติวิถีใหม่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ตั้งอยู่บนเกาะ”

วันนี้ (25 พ.ย. 65) ที่ห้องนครา 3 โรงแรมเรือรัษฎา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานการประชุมโครงการ “การพัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพแบบครบวงจรยุคปกติวิถีใหม่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ตั้งอยู่บนเกาะ” โดยมีนางสาวเบญญาพร บุญถาวร จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ตามที่ คณะแพทย์ศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะผู้วิจัยโครงการ “การพัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพแบบครบวงจรยุคปกติวิถีใหม่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ตั้งอยู่บนเกาะ” ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส.) เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาตามบริบทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ตั้งอยู่บนเกาะ และข้อมูลในการพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพครบวงจร

ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการนำเสนอผลการวิจัยด้านข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ , ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ , ความต้องการของบุคลากรในพื้นที่ , การนำเสนอข้อมูลเชิงนโยบายของ รพ.สต. ที่อยู่บนเกาะ , การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารในพื้นที่ และการอภิปรายสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอเชิงนโยบาย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top