ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ลงพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล จัดประชุม “การจัดการธนาคารปูม้าแบบชุมชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนชายฝั่งสตูล”

วันนี้ (29 พ.ย. 65) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนภา ว่องสนั่นศิลป์ หัวหน้าโครงการการจัดการธนาคารปูม้าแบบชุมชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนชายฝั่งจังหวัดสตูล นำคณะซึ่งประกอบด้วย นายประชิด ตรีพลอักษร รักษาการประมงจังหวัดสตูล , นายประพัตร์ แก้วมณี รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล , นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ตลอดจนเครือข่ายธนาคารปูม้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยมีนายอำหรน หมัดตุกัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ให้การต้อนรับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนภา ว่องสนั่นศิลป์ กล่าวว่า การประชุม “การจัดการธนาคารปูม้าแบบชุมชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนชายฝั่งสตูล” มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูกิจการและพัฒนาเครือข่ายธนาคารปูม้าจังหวัดสตูลให้ทำงานร่วมกัน และถ่ายทอดองค์ความรู้การทำธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สู่ชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและฟื้นฟู รวมทั้งกระจายกิจกรรมของธนาคารปูม้าที่มีกิจกรรมเด่นให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้า พร้อมนำคณะร่วมเสวนากลุ่มเครือข่ายธนาคารปูม้าทั้ง 10 กลุ่ม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสตูล และลงพื้นที่ประเมินและคัดเลือกธนาคารปูม้า เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าในพื้นที่เป้าหมายอีกด้วย

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top