ข่าวทั่วไป

อบต.เกาะสาหร่าย จ.สตูล ประชุมร่วม สปสช. ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ กองทุนดูแลระยะยาวบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) และกองทุนฟื้นฟูจังหวัด ปีงบประมาณ 2566

วันนี้ (30 พ.ย. 65) ที่ห้องประชุมโรงแรม ซี.ซี. รีสอร์ท สตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายแพทย์วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการเขต สปสช.เขต 12 สงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ กองทุนดูแลระยะยาวบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) และกองทุนฟื้นฟูจังหวัด ปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางสาวฟาริดา นุ้ยดำ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน และนางสาวทัศนียา อาหน่าย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกประกาศแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ (กปท.) ในปีงบประมาณ 2566 โดยมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดแนวทางการบริหารกองทุนบางส่วน ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จึงได้จัดประชุมขับเคลื่อนทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และระดับจังหวัดขึ้น

โดยในการประชุมมีการบรรยายพิเศษ “บทบาทคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 12 (อปสข.)” กับการสนับสนุนการทำงานกองทุนในพื้นที่ โดยผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทน อปสข. ในจังหวัด , การสรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น หรือพื้นที่ ปี 2565 โดยคุณวันดี แสงเจริญ นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ สปสช.เขต 12 สงขลา ผู้แทนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ในจังหวัด , การเสวนาประเด็นสำคัญที่เปลี่ยนแปลง การบริหารกองทุน ปี 2566 โดยคุณสมชาย ละอองพันธุ์ นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ สปสช.เขต 12 สงขลา และแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการกองทุน ข้อติดขัดการดำเนินงาน ตลอดจนถาม-ตอบ ข้อเสนอแนะ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top