ข่าวมาใหม่

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค เผย ทอท. เติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมเดินหน้าพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ประตูสู่ภาคใต้รับ AEC หวังกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

นาวาอากาศเอก สมัย จันทร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทอท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก จากราคาค่าตั๋วเดินทางที่มีราคาประหยัดขึ้น ทำให้ประชาชนสามารถจะใช้บริการได้ง่ายและสะดวกกว่า อีกทั้ง เป็นการประหยัดเวลาในการเดินทาง จึงทำให้ท่าอากาศยานในทุกภูมิภาคมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นประตูหลักสู่จังหวัดต่างๆ ทางภาคใต้

ดังนั้น ทาง ทอท. จึงได้เตรียมโครงการในการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานหาดใหญ่ให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศและผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นได้จนถึงปี 2568 โดยจะพัฒนาขีดความสามารถของระบบทางวิ่งทางขับจากเดิม 20 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ให้เพิ่มเป็น 34 เที่ยวบินต่อชั่วโมง , การปรับปรุงอาคารผู้โดยสารให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจาก 2.55 ล้านคนต่อปี เป็น 5 ล้านคนต่อปี , การปรับปรุงอาคารคลังสินค้าให้สามารถรองรับปริมาณสินค้าได้เพิ่มขึ้นจาก 13,800 ตันต่อปี เป็น 25,000 ตันต่อปี และขยายพื้นที่จอดรถยนต์ให้รองรับเพิ่มขึ้นจาก 650 คัน เป็น 1,1000 คัน โดยมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2558-2560 ใน 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการงานออกแบบก่อสร้างทางขับขนานเส้นใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทางวิ่ง จำนวน 1 เส้น , โครงการออกแบบก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ จำนวน 1 หลัง , โครงการงานออกแบบก่อสร้าง ขยายและปรับปรุงลานจอดรถอากาศยานให้สามารถรองรับอากาศยานได้พร้อมกัน 15 หลุมจอด , โครงการออกแบบก่อสร้างคลังสินค้าใหม่งานออกแบบก่อสร้างอาคารสนับสนุน เช่น อาคาร / ลานจอดรถยนต์โดยสาร , อาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย , อาคาร GSE , อาคารเอนกประสงค์ ฯลฯ และโครงการออกแบบก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบสื่อสาร และระบบเก็บขยะ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร พร้อมทั้งเป็นการรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปลายปี 2558 เร่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความคึกคักอีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว

โปรดปราน บุญธรรม / ภาพ

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ข่าวยอดนิยม

To Top